Dlaczego warto planować?

Opublikowany przez:
Dlaczego warto planować?

Czas jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów. To niepowtarzalny skarb, którego nie da się zatrzymać, zmniejszyć ani odwrócić. Każdy z nas ma do dyspozycji tę samą ilość czasu w ciągu doby, jednak to, jak go wykorzystujemy, może zdecydować o naszym sukcesie, satysfakcji z życia i osiągnięciu naszych celów. Planowanie czasu to umiejętność, która nie tylko pomaga nam efektywnie zarządzać obowiązkami, ale także daje nam kontrolę nad własnym życiem.

Jaka jest istota planowania?

Istotą planowania jest zdolność do kierowania swoim życiem i zasobami w sposób celowy i efektywny. Planowanie pomaga nam osiągać cele, zminimalizować stres, unikać chaosu oraz wykorzystywać dostępny czas i energię na rzeczy, które są dla nas ważne. Jak to ujął znany amerykański autor i mówca, Alan Lakein: Planowanie to rzecz najważniejsza. Jeśli planujesz, jesteś na dobrej drodze. Jeśli planujesz i zrewidujesz, jesteś jeszcze bliżej celu. Jeśli planujesz, rewidujesz i działasz, jesteś na miejscu.

W jednym krótkim aforyzmie można by to ująć tak: Planowanie to klucz do sukcesu, a celowe działanie jest kluczem do realizacji planów. Planowanie pozwala nam precyzyjnie określić, co chcemy osiągnąć, i opracować kroki, które prowadzą nas ku tym celom. Planowanie pozwala nam skoncentrować się na tym, co istotne, i unikać rozpraszania się rzeczami nieistotnymi.

Czy warto planować sobie dzień?

Planowanie czasu dnia to skuteczna strategia, która przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim planowanie pozwala na zidentyfikowanie priorytetów i ustalenie, co jest najważniejsze do zrobienia. Dzięki temu możesz skoncentrować się na kluczowych zadaniach i wydajniej nimi zarządzać.

Poznaj inne zalety planowania

 • Zarządzanie czasem. Efektywne planowanie pozwala na kontrolowanie własnego czasu i uniknięcie marnowania go na nieproduktywne działania. Możesz przypisać konkretne godziny na wykonywanie zadań, tym samym unikać rozpraszania innymi rzeczami.
 • Motywacja i celowość. Mając zaplanowane zadania, masz jasne cele do osiągnięcia. Planowanie działa jako motywator do działania i pozwolić poczuć, że twój czas jest wykorzystywany w sposób celowy.
 • Unikanie stresu. Planowanie pozwala unikać stresu związanego z zapominaniem o ważnych zadaniach, nieświadomością terminów czy zbyt wieloma obowiązkami naraz. Wiesz, co masz do zrobienia, i możesz się do tego przygotować.
 • Lepsza organizacja. Dzięki planowaniu możesz lepiej zorganizować swoje obowiązki i czas. Możesz dostosować harmonogram tak, aby uwzględniał przerwy, relaks, a także obowiązki osobiste i zawodowe.
 • Realizacja celów. Planowanie dnia pracy pomaga w śledzeniu postępów w osiąganiu długoterminowych celów. 
 • Samodyscyplina. Planując czas, uczysz się samodyscypliny, która jest ważną umiejętnością w osiąganiu sukcesu. Regularne planowanie pomaga rozwijać tę zdolność.
 • Poprawa radzenia sobie ze stresem. W miarę jak stajesz się bardziej zorganizowany i skuteczny dzięki planowaniu, masz tendencję do skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem i presją.

Warto jednak pamiętać, że planowanie powinno być elastyczne. Czasami pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, które mogą zakłócić plany. Dlatego ważne jest, aby potrafić dostosowywać swój plan w razie potrzeby. 

Co daje planowanie tygodnia?

Planowanie tygodnia pozwala uwzględnić ważne wydarzenia i obowiązki w sposób zorganizowany i zapobiega zapomnieniu o nich. Dodając ważne wydarzenia do planu na przyszły tydzień, unikasz ryzyka zapomnienia o nich. Możesz dostosować do siebie harmonogram, aby mieć pewność, że znajdziesz czas na te obowiązki. Planowanie tygodnia pozwala na określenie, które z ważnych wydarzeń są priorytetami w danym czasie. 

Na przykład, jeśli wiesz, że masz ważne wydarzenie w środę, możesz dostosować do niego swój tygodniowy plan i tym samym uniknąć zaplanowania innych rzeczy w tym samym terminie. Wprowadzając ważne wydarzenia do planu, unikasz nagłych niespodzianek i stresu związanego z brakiem przygotowania. Możesz być wtedy lepiej przygotowany psychicznie i praktycznie. Planowanie tygodnia pozwala uwzględnić zarówno obowiązki zawodowe, jak i osobiste. Dzięki temu możesz lepiej wyważyć życie zawodowe i rodzinne, unikając konfliktów i nadmiernego obciążenia.

Zalety organizacji czasu

Efektywne planowanie czasu ma wiele praktycznych zalet, które wpływają na produktywność i ogólny dobrostan. Osoby, które organizują swój czas, mogą bardziej skutecznie i efektywnie wykonywać swoją pracę. Dzięki temu można ją zakończyć szybciej. To jednak nie wszystkie korzyści wynikające z tego, że staramy się organizować swój czas.

 • Redukcja stresu. Zorganizowany harmonogram pomaga unikać opóźnień i zapominania o ważnych zadaniach, co przyczynia się do redukcji stresu i lęku.
 • Więcej czasu na priorytety. Poprzez planowanie i priorytetyzację zadań można poświęcić więcej czasu na najważniejsze i wartościowe obowiązki i cele.
 • Unikanie rozpraszania się. Planowanie pozwala na wyeliminowanie rozpraszających czynników i skoncentrowanie się na jednym zadaniu lub projekcie na raz.
 • Zarządzanie projektem. W biznesie organizacja czasu jest kluczowa do skutecznego zarządzania projektami. Określenie terminów, zasobów i etapów pracy pomaga w terminowym dostarczaniu projektów.
 • Zdrowie i zrównoważenie życia. Organizacja czasu pozwala uwzględnić czas na relaks, ćwiczenia, sen i inne aspekty zdrowego stylu życia.
 • Samoocena i motywacja. Osoby, które dobrze zarządzają czasem i realizują swoje cele, zazwyczaj czerpią satysfakcję z osiągnięć, co może zwiększyć ich poczucie własnej wartości i motywację.
 • Lepsza komunikacja. W pracy zespołowej organizacja czasu pozwala na lepszą komunikację wewnątrz zespołu i z klientami. Można ustalić terminy i priorytety, co poprawia efektywność współpracy.
 • Zarządzanie stresem. Organizacja czasu pozwala na odpowiednie przygotowanie się do wydarzeń i zadań, co pomaga w radzeniu sobie ze stresem i presją.
 • Zarządzanie finansami. Planowanie czasu może pomóc w oszczędzaniu pieniędzy, na przykład poprzez unikanie opłat za spóźnienia, wydatki związane z nieprzemyślanym zakupem jedzenia czy unikanie nadmiernego korzystania z transportu publicznego.

Mamy nadzieję, że przynajmniej jedna z wyżej wymienionych rzeczy zachęciła Cię do tego, aby podjąć próby planowania swojego czasu. Zacznij od metody małych kroków, planując każdy kolejny dzień, a następnie tydzień i miesiąc.

Przeczytaj także: Jak efektywnie planować i śledzić cele przy użyciu kalendarza?

Szukasz czegoś innego?
Skorzystaj z usług naszych doradców klienta!

Wiemy jak ciężki potrafi być wybór gadżetów promocyjnych odpowiednio dopasowanych do filozofii firmy, dlatego nasi pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie, tak aby doradzić Państwu w wyborze, z którego będziecie zadowoleni.

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca klienta skontaktuje się z Tobą jeszcze tego samego dnia!