Kalendarze książkowe eco – jak plastik z oceanów dostaje drugie życie?

Opublikowany przez:

Spis treści

Czy wiesz, że każdego roku, miliony ton plastiku trafiają do oceanów, zagrażając życiu morskiemu? Recykling plastiku oceanicznego to jedyny sposób na ochronę ekosystemów. Większość odpadów pochodzi ze śmieci w parkach, na plażach. Są przenoszone do kanalizacji, strumieni i rzek, przez wiatr, a rzeki transportują plastik do oceanów. Ochrona środowiska dzięki recyklingowi to różne działania w skali lokalnej oraz globalnej, aby zmniejszać wyspy śmieci. Kalendarze książkowe eco są częścią naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i Ustawy o odpadach z 2013 roku. Przeczytaj, jak kalendarze książkowe eco wpisują się w działania proekologiczne!

Problem plastiku w oceanach – skala zagrożenia dla środowiska

Ilość plastiku w oceanach i morzach to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla Ziemi. Obecnie w oceanach pływa setki milionów ton odpadów plastikowych, które rozkładają się przez setki lat, ale nigdy nie znikną. Ryby, żółwie, ptaki morskie, a nawet wieloryby, połykają plastik, co prowadzi do zapychania przewodu pokarmowego, niedożywienia, a nawet śmierci. Drobinki są połykane przez plankton, co wprowadza śmieci do morskiego łańcucha pokarmowego. Ludzie jedzący owoce morza nieświadomie go spożywają. Mikroplastiki mogą przenosić toksyczne substancje, które mogą niszczyć rafy koralowe i morskie biotopy. Zanieczyszczenie plastikiem wpływa negatywnie na turystykę, rybołówstwo. Plaże zanieczyszczone plastikiem są opuszczane przez turystów, a zanieczyszczenie sprzętu rybackiego plastikowymi odpadami prowadzi do wzrostu kosztów przemysłu przetwórstwa ryb.

Z recyklingu do użytku – proces przetwarzania plastiku oceanicznego na kalendarze

Kalendarze książkowe eco są produkowane z użyciem plastiku wyłowionego z oceanów. Pierwszym krokiem jest zebranie butelek PET z oceanów, morza lub plaż. Specjalistyczne grupy czyszczące, organizują zbiórki w ramach programów ochrony środowiska. Butelki mogą pochodzić także ze specjalnych sieci poławiających plastik z morza.

Zebrane butelki są czyszczone i przetwarzane. Następuje: sortowanie, mycie, rozdrabnianie, a następnie przetapianie do małych okrągłych granulek. Granulki są używane do produkcji przędzy syntetycznej, której można użyć jako materiał tekstylny.

Z pięciu butelek PET można wyprodukować około jednego metra kwadratowego okleiny Ocean, który może być używany np. jako okładka kalendarzy eco. Kalendarze książkowe eco zawierają także przetworzony papier.

Przekształcanie plastikowych butelek z oceanów w kalendarze, nie tylko pomaga w redukcji odpadów, ale także zwiększa świadomość ekologiczną i pokazuje, jak przemysł może tworzyć wartościowe produkty z materiałów, które zanieczyszczałyby środowisko. To przykład gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie produkty są używane, recyklingowane, a następnie ponownie wykorzystywane np. jako eleganckie produkty biurowe.

Korzyści ekologiczne z wykorzystania plastiku oceanicznego

Wykorzystanie plastiku oceanicznego do produkcji nowych produktów przynosi szereg korzyści, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Recykling plastiku oceanicznego zmniejsza ilość odpadów i pomaga chronić wodne ekosystemy. Ochrona środowiska dzięki recyklingowi zmniejsza potrzebę wydobycia nowych surowców i obniża ślad węglowy związany z produkcją. Recykling plastiku jest mniej energochłonny niż produkcja nowego. Zmniejsza także zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Wykorzystanie plastiku oceanicznego wspiera koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie materiały są ponownie wykorzystywane i przetwarzane, zamiast trafiać na wysypiska śmieci. Produkty, takie jak kalendarze książkowe eco wykonane z recyklingowanego plastiku oceanicznego są także częścią edukacji na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem oraz kształtują odpowiedzialne postawy konsumenckie w działach marketingu firm, oraz instytucji, a potem u klientów.

Jak kalendarze książkowe eco wspierają ochronę środowiska

Kalendarze książkowe eco, przynoszą szereg korzyści ekologicznych:

  1. To przede wszystkim ochrona środowiska dzięki recyklingowi, ponieważ kalendarze są produkowane z materiałów odnawialnych, takich jak papier certyfikowany przez FSC Forest Stewardship Council lub biodegradowalnych.
  2. Produkcja kalendarzy eco nastawiona jest na zmniejszanie odpadów, w procesie produkcyjnym w pakowaniu. Firma używa materiałów pakunkowych, które można ponownie przetworzyć.
  3. Kalendarze zawierają informacje edukacyjne na temat ochrony środowiska lub inicjatyw ekologicznych. Zwiększają świadomość ekologiczną wśród użytkowników.
  4. Przez wykorzystanie materiałów z recyklingu i minimalizację procesów chemicznych, kalendarze eco pomagają w redukcji emisji CO2 związanych z produkcją i transportem.
  5. Stosowanie materiałów odzyskanych i recyklingowanych do produkcji kalendarzy Eco nie tylko pomaga w redukcji ilości odpadów, ale również przyczynia się do ograniczenia wycinki drzew i zmniejszenia zużycia wody.

W ten sposób kalendarze książkowe eco mogą pełnić rolę zarówno użytkową, jak i subtelnie edukacyjną, przyczyniając się do zwiększenia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Przykłady innych produktów wykonanych z plastiku zebranego z oceanów

Produkty wykonane z plastiku zebranego z oceanów to świetny sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska morskiego, a jednocześnie na innowacyjne wykorzystanie odpadów. Recykling plastiku oceanicznego wprowadziły znane marki, np. Adidas, która stworzyła linie obuwia, w której cholewki lub podeszwy wyprodukowane są z recyklingowanego plastiku z oceanów. Włoska firma Safilo we współpracy z holenderską organizacją The Ocean Cleanup wykonała okulary słoneczne z recyklingowanego plastiku oceanicznego. Produkty te posiadają certyfikat DNV GL, potwierdzający zgodność z międzynarodowymi standardami ekologicznymi. Plecaki i torby podróżne wykonane z recyklingowanego plastiku morskiego z domu mody Prada są nie tylko trwałe, ale również wodoodporne. ByFusion, startup z Los Angeles, przetwarza plastikowe odpady z oceanów na wytrzymały materiał budowlany, tworząc z nich cegły, które są trwalsze niż tradycyjny beton. Firma specjalizuje się w przetwarzaniu plastików, które nie nadają się do tradycyjnego recyklingu, w modułowe bloki budowlane, które mogą być używane w różnych projektach budowlanych. Zabawki ekologiczne Green Toys, z Kalifornii, są wykonane z plastiku zebranego z oceanów, co jest bezpieczne dla alergików, a jednocześnie edukuje dzieci na temat ochrony środowiska.

Współpraca firm i organizacji ekologicznych w walce z zanieczyszczeniem oceanów

Nikt obecnie, samodzielnie nie poradzi sobie z problemem zanieczyszczenia oceanów. Wymaga to wspólnych działań na skalę od lokalnej do globalnej. Inicjatywy te obejmują:

Akcje sprzątania świata – firmy współpracują z organizacjami ekologicznymi wspierając logistycznie akcje czyszczące oceany i plaże. W Polsce, z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia, duże firmy i korporacje organizują sprzątanie parków i terenów nad rzekami oraz plaż.

  • Recykling i gospodarka obiegu zamkniętego – branża plastikowa współpracuje z non-profitami i startupami, jak Parley for the Oceans z Adidasem, rozwijając recykling oceanicznego plastiku do ponownego wykorzystania.
  • Edukacja i świadomość społeczna – realizowane są kampanie edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości o zanieczyszczeniu oceanów i promowanie zrównoważonej konsumpcji.
  • Wspieranie badań naukowych – firmy współpracują z uniwersytetami i instytutami w badaniach nad zanieczyszczeniem oceanów i rozwijaniu nowych technologii odzysku.
  • Prawo i polityka – trwa współpraca z organizacjami ekologicznymi w lobbowaniu za regulacjami prawnymi ograniczającymi produkcję plastików jednorazowego użytku.
  • Inwestycje w zrównoważone technologie – następuje rozwój technologii zmniejszających ślad ekologiczny firm i chroniących oceany, takich jak innowacje w projektowaniu opakowań i systemy zarządzania odpadami.

Edukacyjne korzyści ekologiczne kalendarzy Eco zwiększają świadomość na temat konieczności redukcji odpadów. Dzięki produktom eco-friendly inspirujemy firmy do dokonywania świadomych, ekologicznych wyborów zakupowych. Porozmawiaj z nami, jakie kalendarze książkowe Eco będą pasować do działań proekologicznych Twojej firmy.